1. SAGWAN (intro)

2. Ost og Pesto

3. Alt Jeg Vil

4. Lægs og Mæbs

5. Framtida

6. Føl Min Gass

7. Venter på bussen (samtale)

8. La Meg Gjøre Min Ting

9. Hva er meningen...

10. Livet, et Spill

11. Opp og Ned

12. Sigurd igjen...

13. Dårlig 10

14. Bars til Mars